Žemės sklypo Joniškės g. 3 detalusis planas

ŽEMĖS SKLYPO DETALUSIS PLANAS

PROJEKTAS
ARCHITEKTAI: JULIUS MILĖ, SAULIUS PLUNGĖ, LAURA SUTKUTĖ, VALDAS JANULIS, GINTARAS ČIČIURKA
UŽSAKOVAS: "ACTIVE JONISKES"