GAMYBINIO PASTATO REKONSTRAVIMAS Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATĄ LIEPŲ G.54, KLAIPĖDA

Informacija apie projektą

PROJEKTO ARCHITEKTAI – SAULIUS PLUNGĖ, SIMAS STONKUS, GINTARAS ČIČIURKA, VALDAS JANULIS
UŽSAKOVAS – UAB BALTIC SHORT SEA LINE