A405 kūrybinė dirbtuvė Puodžių g.

KŪRIBINĖ DIRBTUVĖ

REALIZACIJA
ARCHITEKTAI: VALDAS JANULIS, SAULIUS PLUNGĖ, GINTARAS ČIČIURKA